Říká se, že zdraví je křehké. Obzvláště to pak platí v seniorském věku. Právě z tohoto důvodu existuje tísňová péče určená těm, kteří její pomoc potřebují. Nejčastěji se jedná o osoby se zdravotním postižením, osoby po hospitalizaci či úrazu, a samozřejmě také o seniory.

Jak tísňová péče nejčastěji funguje?

Osoba, která tuto péči potřebuje, u sebe nosí tzv. tísňové tlačítko – nejčastěji ve formě hodinek nebo přívěsku. V bytě mívá zároveň instalovaný tzv. přijímač, ve kterém je SIM karta. Ve chvíli, kdy uživatel zmáčkne signalizační tlačítko, vytočí přijímač předem nastavené číslo. To bývá směrované nejčastěji na asistenční službu, která se s uživatelem obratem spojí a zjistí, jak potřebuje pomoci. Po vyhodnocení situace spojí uživatele buď s předem domluvenou osobou (bývá často někdo z rodiny, případně soused), v akutním případě se spojí se složkami záchranného systému (Rychlá záchranná služba, Policie apod.).

Tísňová péče na Přeloučsku

V Přelouči a přilehlých obcích (Lhota, Škudly, Mělice, Lohenice, Štěpánov, Tupesy, Klenovka, Břehy) zajišťuje tuto službu Městský úřad Přelouč ve spolupráci s Městskou Policií. Tato služba je pro uživatele bezplatná a je poskytovaná v omezené kapacitě. Nově poskytované hodinky se signalizačním tlačítkem jsou vodotěsné, nicméně nemají mikrofon. Proto ve chvíli, kdy uživatel signalizační tlačítko stiskne, vytočí přijímač Městskou Policii Přelouč, která okamžitě vyjíždí za uživatelem, aby mu poskytla nezbytnou pomoc. Městská Policie má aktuálně 25 signalizačních tlačítek, z toho pouze 2 jsou aktuálně volná. Jsou určená osobám se zvýšeným rizikem zdravotních komplikací a jejich poskytnutí je podmíněno vyjádřením lékaře. Vyřízení žádosti o signalizační tlačítko mají na starosti pracovnice sociálního odboru MěÚ Přelouč, které vydají žádost a poskytnou informace v dané věci.  Žádost je také možné získat na uvedeném odkazu: Formuláře - Oficiální stránky města Přelouč (mestoprelouc.cz)

Asistenční služby poskytující tísňovou péči po celé České republice

V České republice je řada dalších poskytovatelů tísňové péče, kteří poskytují své služby celostátně. V tomto případě se jedná o službu placenou, cena za měsíc se nejčastěji pohybuje od 380 – 500 Kč. Službu lze samozřejmě hradit z příspěvku na péči. Mezi důvěryhodné a ověřené poskytovatele patří např. Anděl Strážný (www.andelstrazny.eu), Život+ (www.zivotplus.cz), Anděl na drátě (www.andelnadrate.cz) a Na Dosah (www.sluzbanadosah.cz). Asistenční služby mnohdy nabízejí i doplňkové činnosti, jako je společník na telefonu, připomínání braní léků apod.