Pampeliška vznikla, aby pomáhala ulehčit život křehkým seniorům na Přeloučsku. To je také důvod, proč 18. října uspořádala setkání ve Vinotéce U Kotýnků v Přelouči, aby zde zástupcům Pardubického kraje, města Přelouč i přilehlých obcí prezentovala, co se jí za krátkou dobu své existence již podařilo a jaké plány má do budoucna.

"Bylo mi opravdu velkou ctí představit Pampelišku před tak vnímavým a srdečným publikem.
Děkuji za účast a krásná slova podpory panu Pavlovi Šotolovi, radnímu Pardubického kraje za sociální péči a neziskový sektor, také děkuji starostovi města Přelouč Martinovi Šmídovi, že si našel čas a přišel vyjádřit svou podporu našemu projektu," sdělila zakladatelka projektu Daniela Stráníková.
Pampeliška má velkou chuť pomáhat a čím více bude těch, kteří se k nám připojí, tím nám všem bude pospolu lépe. Obzvláště v dnešní velmi nejisté době, kdy se po světě děje tolik těžkostí, je každý dobrý úmysl a vlídné srdce neskutečně potřeba.